• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳

کود

14فروردین
توزیع هزاران تن کود در کشت و صنعت‌های خوزستان

توزیع هزاران تن کود در کشت و صنعت‌های خوزستان

بیش از ۴۵ هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشت و صنعت‌های خوزستان توزیع شد.