• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳

کهن‌ترین شهر ایران

19مهر
حال و روز دردناک کهن‌ترین شهر ایران

حال و روز دردناک کهن‌ترین شهر ایران

یادداشت: کهن‌ترین شهر ایران دیگر شباهتی به آن پایتخت افسانه ای و پرآوزه ای که توجه جهانیان را به خود خیره می کرد، ندارد