• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳

کهن‌ترین سند دریانوردی جهان در خوزستان

09آذر
کهن‌ترین سند دریانوردی جهان در خوزستان

کهن‌ترین سند دریانوردی جهان در خوزستان

به اعتقاد یک پروفسور شرق‌شناس از دانشگاه شیکاگو، مهر 6 هزار ساله کشف شده در خوزستان، نمایشگر یک جنگ دریایی است که به احتمال در رودخانه های داخلی روی داده است.