• امروز : سه شنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۳

داستان و حکایت

22آذر
داستان خواندنی «او مُرده است»

داستان خواندنی «او مُرده است»

حکایت پندآموز و خواندنی «او مُرده است» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

21آذر
حکایت جالب ابن سیرین و احوال پرسی

حکایت جالب ابن سیرین و احوال پرسی

حکایت پندآموز و خواندنی «ابن سیرین و احوال پرسی» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

18آذر
حکایت خواندنی پدر  و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت پندآموز و خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

18آذر
حکایت خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط»

حکایت خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط»

حکایت پندآموز و خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت پندآموز و خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

حکایت پندآموز و خواندنی «آبدراچی مایکروسافت» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

13آذر
حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت پندآموز و خواندنی «بهترین خبر هفته» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

12آذر
حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت پندآموز و خواندنی «مرد نابینا!» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

11آذر
ماجرای «عاقبت ترس از مرگ!»
داستان کوتاه

ماجرای «عاقبت ترس از مرگ!»

حکایت پندآموز و خواندنی «عاقبت ترس از مرگ!» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

11آذر
حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آبشان از یک جوی نمی گذرد» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید