• امروز : سه شنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۳

حکایت

22آذر
داستان خواندنی «او مُرده است»

داستان خواندنی «او مُرده است»

حکایت پندآموز و خواندنی «او مُرده است» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت پندآموز و خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

حکایت پندآموز و خواندنی «آبدراچی مایکروسافت» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

14آذر
حکایت خواندنی درباره «نوبل» / دلال مرگ یا نماد صلح؟

حکایت خواندنی درباره «نوبل» / دلال مرگ یا نماد صلح؟

حکایت پندآموز و خواندنی «زندگی و مرگ با نوبل» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

13آذر
حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت پندآموز و خواندنی «بهترین خبر هفته» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

12آذر
حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت پندآموز و خواندنی «مرد نابینا!» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

12آذر
حکایت خواندنی «آب زیر کاه»

حکایت خواندنی «آب زیر کاه»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آب زیر کاه» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید

06آذر
داستان کوتاه / حکایت «مرد فقیر و بقال»

داستان کوتاه / حکایت «مرد فقیر و بقال»

در این قسمت روزانه حکایت‌های پندآموزی را گردآوری کرده‌ایم. این داستان‌ها و حکایت‌ها به زبان ساده‌ای نقل شده‌اند و قابل فهم و درک هستند. قرار است که طبق معمول، بهترین حکایت‌ها را با شما به اشتراک بگذاریم