• امروز : چهارشنبه - ۲۷ تیر - ۱۴۰۳

حکایت آموزنده زیبا و کوتاه از بزرگان

22آذر
داستان خواندنی «او مُرده است»

داستان خواندنی «او مُرده است»

حکایت پندآموز و خواندنی «او مُرده است» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

21آذر
حکایت جالب ابن سیرین و احوال پرسی

حکایت جالب ابن سیرین و احوال پرسی

حکایت پندآموز و خواندنی «ابن سیرین و احوال پرسی» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

18آذر
حکایت خواندنی پدر  و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت پندآموز و خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

18آذر
حکایت خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط»

حکایت خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط»

حکایت پندآموز و خواندنی «راز موفقیت از زبان سقراط» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم»

حکایت پندآموز و خواندنی «یک شاخه گل برای مادرم» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

حکایت پندآموز و خواندنی «آبدراچی مایکروسافت» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

14آذر
حکایت خواندنی درباره «نوبل» / دلال مرگ یا نماد صلح؟

حکایت خواندنی درباره «نوبل» / دلال مرگ یا نماد صلح؟

حکایت پندآموز و خواندنی «زندگی و مرگ با نوبل» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

13آذر
حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت خواندنی «بهترین خبر هفته!»

حکایت پندآموز و خواندنی «بهترین خبر هفته» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

12آذر
حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت خواندنی «مرد نابینا»

حکایت پندآموز و خواندنی «مرد نابینا!» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

12آذر
حکایت خواندنی «آب زیر کاه»

حکایت خواندنی «آب زیر کاه»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آب زیر کاه» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید