• امروز : سه شنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۳

ایستگاه داستان

22آذر
داستان خواندنی «او مُرده است»

داستان خواندنی «او مُرده است»

حکایت پندآموز و خواندنی «او مُرده است» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

18آذر
حکایت خواندنی پدر  و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن»

حکایت پندآموز و خواندنی پدر و «هنر درست قضاوت کردن» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

16آذر
داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

داستان جالب «آبدراچی مایکروسافت»

حکایت پندآموز و خواندنی «آبدراچی مایکروسافت» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

11آذر
ماجرای «عاقبت ترس از مرگ!»
داستان کوتاه

ماجرای «عاقبت ترس از مرگ!»

حکایت پندآموز و خواندنی «عاقبت ترس از مرگ!» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

11آذر
حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آبشان از یک جوی نمی گذرد» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

10آذر
ماجرای «بُهلول و آشپز مکار»
داستان کوتاه

ماجرای «بُهلول و آشپز مکار»

حکایت پندآموز و خواندنی «بُهلول و آشپز مکار» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

06آذر
داستان کوتاه / حکایت «مرد فقیر و بقال»

داستان کوتاه / حکایت «مرد فقیر و بقال»

در این قسمت روزانه حکایت‌های پندآموزی را گردآوری کرده‌ایم. این داستان‌ها و حکایت‌ها به زبان ساده‌ای نقل شده‌اند و قابل فهم و درک هستند. قرار است که طبق معمول، بهترین حکایت‌ها را با شما به اشتراک بگذاریم

04آذر
ایستگاه داستان / پادشاه و تخته سنگ

ایستگاه داستان / پادشاه و تخته سنگ

در این قسمت روزانه حکایت های پندآموزی را گردآوری کرده ایم. این داستان ها و کایت ها به زبان ساده ای نقل شده اند و قابل فهم و درک هستند. در ادامه بهترین حکایت ها را می خوانید