• امروز : سه شنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۳

انتصاب

05مهر
برکناری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

برکناری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

مجید نبی پور استاد تمام کشاورزی با حکم وزیر، به ریاست سازمان جهادکشاورزی خوزستان منصوب شد