• امروز : سه شنبه - ۱ خرداد - ۱۴۰۳

افزایش قیمت نان

07دی
قیمت نان پخت شده از آرد نوع ۲ تغییر نکرده است

قیمت نان پخت شده از آرد نوع ۲ تغییر نکرده است

رئیس اداره صمت شادگان، افزایش قیمت را فقط مربوط به نانهای تولید شده از آرد نوع یک عنوان می کند