• امروز : یکشنبه - ۲۶ فروردین - ۱۴۰۳

از این تاریخ گوجه ارزن می‌شود

12آذر
از این تاریخ گوجه ارزن می‌شود

از این تاریخ گوجه ارزن می‌شود

برداشت گوجه در مناطق گرمسیر کشور اواسط آذر تا دی‌ ماه بیش از ۱۰۰ هزار تن افزایش می یابد و قیمت فروش آن در بازار کاهش می‌یابد.