• امروز : یکشنبه - ۲۶ فروردین - ۱۴۰۳

آنتن دهی رادیو شهری دزفول تقویت خواهد شد

15آبان
آنتن دهی رادیو شهری دزفول تقویت خواهد شد
فرماندار دزفول:

آنتن دهی رادیو شهری دزفول تقویت خواهد شد

فرماندار دزفول گفت: آنتن دهی رادیو شهری دزفول تقویت خواهد شد.