• امروز : دوشنبه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۳

آشور

04تیر
سنگ‌نگاره ویرانی شوش

سنگ‌نگاره ویرانی شوش

سنگ‌نگاره ویرانی شوش یا سنگ‌نگاره آشور بانی‌پال یکی از آثار باستانی است که به مناسبت غلبه آشوریان بر عیلامیان در سال ۶۴۷ پیش از میلاد ساخته شده‌ است