• امروز : جمعه - ۳۱ فروردین - ۱۴۰۳

بایگانی‌های ضرب المثل - صدای جریده

21آذر
حکایت خواندنی «آش نخورده و دهان سوخته»
با ضرب‌المثل‌ها

حکایت خواندنی «آش نخورده و دهان سوخته»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آش نخورده و دهن سوخته» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید

19آذر
ماجرای ضرب المثل «از کوره در رفتن»
ایستگاه ضرب‌المثل‌

ماجرای ضرب المثل «از کوره در رفتن»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «از کوره در رفتن» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید.

18آذر
حکایت جالب «آش شله قلمکار»
ایستگاه ضرب‌المثل‌

حکایت جالب «آش شله قلمکار»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آش شله قلمکار» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید.

14آذر
ماجرای خواندنی «آفتابی شدن!» چیست؟
ایستگاه ضرب‌المثل‌

ماجرای خواندنی «آفتابی شدن!» چیست؟

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آفتابی شدن» را در ایستگاه ضرب‌المثل‌ جریده می خوانید.

11آذر
حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت خواندنی «آبشان از یک جوی نمی گذرد»

حکایت پندآموز و خواندنی ضرب‌المثل‌ «آبشان از یک جوی نمی گذرد» را در ایستگاه داستان جریده می خوانید

04آذر
ایستگاه ضرب‌المثل / حکایت «آب پاکی را روی دستش ریخت»

ایستگاه ضرب‌المثل / حکایت «آب پاکی را روی دستش ریخت»

در ایستگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «آب پاکی را روی دست دیگری ریختن» می‌خوانید.